Informatie over de laddercompetitie 2021

Vanwege de richtlijnen vanuit de overheid en de protocollen van de KNLTB afgestemd met de gemeente wordt er voorlopig eerst volgens een andere opzet gespeeld.

Er wordt 1 uur getennist inclusief inspeeltijd. Er moet na 1 uur tennis 1 game verschil zijn.