tennisvereniging

Kolham

informatie

Lidmaatschap:

De kosten van het lidmaatschap van de Tennisvereniging Kolham bedragen:
Junioren t/m 15 jaar € 53,-
Senioren € 85,-
Introductielidmaatschap jeugd € 25,- (geldt dus alleen voor het eerste jaar)
Gezinslidmaatschap:
1e kind € 53,00
2e kind € 26,50
3e en volgende kinderen gratis
(gezin = één of twee ouders zijn lid van de vereniging)

AANMELDINGSFORMULIER

rekeningnummer tennisvereniging: NL62 RABO 0352 7019 00

Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het verenigingsjaar.

Indien de opzegging niet voor deze datum plaats vindt blijft het lidmaatschap nog 1 jaar doorlopen en is de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd.

Opzeggen kan via een mail naar tennisverenigingkolham@live.nl (zie contact)

 

Tennissen

Van 1 april tot ca. half november kan er getennist worden. De banen zijn dan vrij bespeelbaar tenzij er een toernooi, competitie is of er lessen worden gegeven. De praktijk leert dat er meer dan voldoende ruimte is om te spelen.

Er wordt een laddercompetitie georganiseerd die het hele seizoen loopt. Een erg leuke manier om ongedwongen en op recreatieve basis leden te leren kennen. Driewekelijks wordt een schema gemaakt. Je bepaalt, samen met je tegenstander(s), wanneer je binnen die drie weken speelt.

En natuurlijk kan er competitie via de Koninklijke Lawn Tennisbond (KNLTB) worden gespeeld.

 

Tennislessen:

De tennislessen worden verzorgd door, Daniëlle Koetje, gediplomeerd tennislerares.

Er worden in het voorjaar 10 lessen gegeven en in het najaar nog eens 5. De kosten bedragen (in 2020) respectievelijk ca. € 70,00 en    € 35,00.

 Aanvraag Jeugdsportfonds
Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.