tennisvereniging

Kolham

informatie

 

Lidmaatschap:

De kosten (2023) van het lidmaatschap van de Tennisvereniging Kolham bedragen:
Junioren t/m 17 jaar € 40,-
Senioren € 85,-

Gezinslidmaatschap:
1e kind € 40,00
2e kind € 40,00
3e en volgende kinderen gratis
(gezin = één of twee ouders zijn lid van de vereniging)

AANMELDINGSFORMULIER

rekeningnummer tennisvereniging: NL62 RABO 0352 7019 00

Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het verenigingsjaar.

Indien de opzegging niet voor deze datum plaats vindt blijft het lidmaatschap nog 1 jaar doorlopen en is de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd.

Opzeggen kan via een mail naar tennisverenigingkolham@live.nl (zie contact)

 

Tennislessen:

De tennislessen worden verzorgd door Willem Huisman.

Er worden in het voorjaar lessen gegeven. Afhankelijk van de animo ook in het najaar 

 Aanvraag Jeugdsportfonds
Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.