tennisvereniging

Kolham

informatie

Lidmaatschap:

De kosten van het lidmaatschap van de Tennisvereniging Kolham bedragen:
Junioren t/m 15 jaar € 53,-
Senioren € 85,-
Introductielidmaatschap jeugd € 25,- (geldt dus alleen voor het eerste jaar)
Gezinslidmaatschap:
1e kind € 53,00
2e kind € 26,50
3e en volgende kinderen gratis
(gezin = één of twee ouders zijn lid van de vereniging)

AANMELDINGSFORMULIER

rekeningnummer tennisvereniging: NL62 RABO 0352 7019 00

Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het verenigingsjaar.

Indien de opzegging niet voor deze datum plaats vindt blijft het lidmaatschap nog 1 jaar doorlopen en is de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd.

Opzeggen kan via een mail naar tennisverenigingkolham@live.nl (zie contact)

 

Tennislessen:

De tennislessen worden verzorgd door, Daniëlle Koetje, gediplomeerd tennislerares.

Er worden in het voorjaar 12 lessen gegeven en in het najaar nog eens 5. De kosten bedragen (in 2020) respectievelijk ca. € 87,00 en    € 37,00.

 Aanvraag Jeugdsportfonds Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.