tennisvereniging

Kolham

informatie

 

Lidmaatschap:

De kosten (2024) van het lidmaatschap van de Tennisvereniging Kolham bedragen:
Junioren t/m 17 jaar € 42,50
Senioren € 90,00

Gezinslidmaatschap:
1e kind € 42,50
2e kind € 42,50
3e en volgende kinderen gratis
(gezin = één of twee ouders zijn lid van de vereniging)

AANMELDINGSFORMULIER 2024

rekeningnummer tennisvereniging: NL62 RABO 0352 7019 00

Opzeggen lidmaatschap:

Opzegging dient plaats te vinden voor 1 december van het verenigingsjaar.

Indien de opzegging niet voor deze datum plaats vindt blijft het lidmaatschap nog 1 jaar doorlopen en is de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd.

Opzeggen kan via een mail naar tennisverenigingkolham@live.nl (zie contact)

 

Tennislessen:

De tennislessen worden zowel voor de jeugd als voor de senioren verzorgd door Dictus Koop.

Er worden in het voor- en najaar lessen gegeven.

 Aanvraag Jeugdsportfonds
Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdsportfonds.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.